Naar House heeft vanuit Amerika een indrukwekkende en goed gedocumenteerde productie over rock- en popmuziek beschikbaar gekregen met als doel deze ook in Nederland zoveel mogelijk te verspreiden. De video/DVD is zeer onthullend en bevat materiaal dat u niet zult zien op televisie of tegen zult komen in de overige media.

Te zien is het ontstaan van de rock- en popmuziek in de zestiger jaren en het verloop daarvan in de afgelopen tientallen jaren. Ook de huidige muziek-scene komt ruimschoots aan bod. Dus van Elvis Presly, de Beatles, de Rolling Stones, AC/DC en The Doors tot en met Marilyn Manson, Madonna, David Bowie, de Spicegirls, Eminem, de Backstreet Boys en Britney Spears.

De documantaire is gebaseerd op gedegen onderzoek en laat zien dat er satanisme achter de muziek zit en wat dat doet met onze jongeren. Satanisme, geweld, drugs, rebellie, seks, abortus, homofilie, moord en zelfmoord komen naar voren, maar ook Gods visie vanuit de Bijbel op dit alles, een duidelijke waarschuwing voor de hel en een oproep tot bekering tot de levende God en zijn Zoon Jezus.