Dit is de naam van de nieuwe DVD over muziek die vrijwel gereed is. Deze DVD is geheel anders van opzet als de DVD 'They sold their souls for Rock and Roll'. De doelgroep zijn jongeren met een christelijke achtergrond van 12 tot 16 jaar (en mogelijk wat ouder). Het zijn twee programma's van ieder 25 minuten over de beinvloeding door muziek en over wat er achter muziek zit. Hierin gaan jongeren met elkaar in gesprek over muziek en getuigen ervan wat dit in hun levens heeft gedaan.