Het Reformatorisch Dagblad meldt dat de meeste scholieren hun leraren "wereldvreemd" vinden. Al zouden we het hier niet mee eens zijn, blijkbaar ervaren zij hun wereld toch als een totaal andere. Wat het onderwijsteam ziet als nieuwigheden, blijkt bij de jongeren al lang in gebruik. Dat geldt digitaal, maar ook in spreek- en schrijftaal, omgang, relaties en muziek. Op zich geen nieuws, alleen wordt die kloof wel groter en dieper.

Volg mij en doe precies wat het nummer zegt!
De uitspraak "you too" (jij ook) associëren wij niet onmiddellijk met de popgroep "U2" en de muziek die daarbij hoort. Jongeren wél.

Eminem, een razend populaire rapper, zingt in een song: "Volg mij en doe precies wat het nummer zegt. Rook wiet, slik pillen, ga van school, moord en drink!" Weten wij nog wat er gaande is onder onze jongeren? Zijn het eigenlijk nog steeds "onze" jongeren? Of zijn we ze al helemaal kwijt?

Wat is de situatie?
Een onderzoek van het RD wees uit dat het luistergedrag van christelijke of reformatorische jongeren niet of nauwelijks verschilt met dat van de jeugd buiten de kerk. Een paar uitkomsten van dit onderzoek:

Maar er is meer!
De muziek en teksten van deze seculiere artiesten worden onbewust als een spons opgezogen. Het denken wordt bewust vervormd. Er ontstaan andere gedachten over God, waarden en normen, seks, omgang met ouders en zo voort!

De satan, Gods grote tegenstander, heeft in de moderne muziek een machtig wapen en een enorme ingang om jongeren in de wereld van geestelijke duisternis te krijgen en te houden.

Het lespakket
Om als docent jongeren hierin inzicht te geven, heeft stichting Naar House een onderwijspakket ontwikkeld, wat bestaat uit:

  1. Een boekje met een drietal lesopzetten.
  2. Een cd met muziek- en videofragmenten over de invloed van popmuziek.
  3. De voorlichtingsbrochure "Popmuziek onder de loep".
  4. Achtergrondmateriaal.

U kunt deze lessen invoegen in uw muziekcurriculum of gebruiken bij mentorlessen. Zij kunnen ook gebruikt worden als lessen Godsdienst of Maatschappijleer. Misschien wilt u de beelden en muziek niet aan jongeren aanbieden. Toch is het ook dan nuttig om via het lespakket kennis te nemen van de duistere wereld van de hedendaagse muziekartiesten.

En verder...
De cd en het achtergrondmateriaal geven u ook een uitstekende mogelijkheid om ouders voor te lichten over de achtergrond van de muziek die veel van onze jongeren luisteren. Neem gerust eens contact op wanneer u meer informatie wilt.