Verwachtingen van evangelisten

Specifieke functie-eisen

Je bent in staat je getuigenis af te geven en het evangelie van Jezus Christus in eenvoudige bewoordingen goed uit te leggen.

1. Beoordeel (biddend) of u (vervolg je) geschikt bent om mee te werken (zie vragen hieronder).
2. Je doorloopt de intake procedure
3. Evangelisatieacties vinden in de regel maandelijks plaats. We verwachten dat je ook elke evangelisatie-actie deelneemt. Zonder tegenbericht rekenen we op jouw deelname. Als je verhinderd bent meld je je tijdig af.
4. Twee avonden in het jaar vinden er centraal georganiseerde toerustingsavonden plaats. Wij verwachten je deelname.
5. Je brengt een aantal mensen om je heen op de hoogte van de evangelisatie-actie die voor je willen bidden.
6. Het zou mooi zijn als je ook bij de voorbereidingsavonden/ bidstonden georganiseerd door je werkgroep aanwezig kunt zijn.

Vragen die onder meer van belang zijn om (biddend) te beoordelen of je geschikt bent zijn:

  • Ben je vanuit je persoonlijke relatie met God er zelf van overtuigd geraakt dat God wil dat je bij houseparty’s gaat evangeliseren.
  • Is je leven met God op orde (een gereinigd leven, een heilige levenswandel waarin God en Zijn wil centraal staan)?
  • Is de vrucht van de Heilige Geest dan ook zichtbaar in je leven (liefde, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, vrede, vriendelijkheid, goedheid, blijdschap en trouw)?
  • Ben je echt bewogen met de verlorenheid van de jongeren wanneer ze Jezus niet aannemen?
  • Ben je goed in staat je getuigenis te geven en het evangelie van Jezus Christus in eenvoudige bewoordingen uit te leggen?
  • Denk je de geestelijk zware taak van evangeliseren bij houseparty’s naar verwachting aan te kunnen?