Bij Jezus kom je Thuis!

Lees hier meer over Stichting Naar House, het geloof in Jezus en over je muziekkeuze.

Bus

Gebed

Tijdens de acties komen we veel mensen tegen die de Here Jezus nog niet kennen als hun Verlosser. Wilt u, zoals God vraagt, met ons voor hen op de bres staan, van hen houden, voor hen bidden, mee evangeliseren of u op een andere manier voor hen inzetten? Wij zijn de Here God dankbaar dat wij de afgelopen jaren hebben mogen zien dat jongeren en ouderen door Zijn genade tot bekering mochten komen. Het bepaalt ons bij het feit dat wij uiteindelijk niets kunnen doen, het is God die de wasdom geeft. Aan Hem alleen dan ook alle eer!

De verschillende manieren waarop door mensen voor het werk van Naar House wordt gebeden, worden hieronder in het kort weergegeven:

1. Persoonlijk gebed mogelijk op alle dagen door de betrokkenen bij Naar House.
2. Gebed als voorbereiding op de acties en presentaties door de achterban en de medewerkers.
3. Gebed tijdens de acties en presentaties door de achterban en de medewerkers.
4. Gebed door medewerkers bij aanvang van activiteiten (kantoor, bestuur, overleg etc).
5. Gebed tijdens de wekelijkse gebedsmorgens door een vaste groep medewerkers.

Hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt zijn een maandelijkse gebedsbrief met gebedspunten voor een deel van de achterban, gebedsbrieven die de werkgroepen zelf verspreiden en de voorbedebrief voor een vaste groep medewerkers.

Wanneer u graag ook voor het werk van Naar House wilt gaan bidden, kunt u dit kenbaar maken aan de medewerkers van kantoor.