Bij Jezus kom je Thuis!

Lees hier meer over Stichting Naar House, het geloof in Jezus en over je muziekkeuze.

Bus

Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven

Jezus zegt ook tegen de housers:
'Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven'

Verslag van aktie van de werkgroep Amsterdam
In de nacht van 1 juli hebben we op een houseparty in Almere het evangelie uitgedragen. Samen met christenen uit Lelystad en Huizen mochten we de blijde boodschap laten klinken tussen de snelle beat van de house-muziek. Door middel van een eigengemaakte folder speelde we in op de naam van de party "Doomsday2". We legden uit wat doomsday werkelijk betekent, dat is de dag wanneer Jezus terugkomt op de aarde om alle mensen te oordelen. Maar de Bijbel zegt in Johannes 3:18: "Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld, Maar wie niet gelooft is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon".

Doomsday 3
Wanneer is het "Doomsday3"?! Morgen, volgende week…?? Jezus zegt ook tegen deze housers: ' Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven"! Gods Geest werkt, ook onder deze ogenschijnlijk ongeintereseerde jongeren. We hebben goede en gezegende gesprekken gehad. Zij vertelden van hun leven, de drugs, de problemen thuis, het uit je dak gaan op zo'n party en… weer naar de volgende party, want anders ga je kapot. Wij mochten getuigen van gods grote liefde en genade, waardoor je blijvend gelukkig kan worden en vrede en rust vindt. 's Morgens hebben we fruit en drinken uitgedeeld, waar ontzettend positief op gereageerd werd. Opmerkingen als; ' Wat ben jij een lieverd, is het echt helemaal gratis, oo… een stuk komkommer van jezus, echt te gek van jullie en dat foldertje of die brief lezen we thuis door hoor", geven dat weer. Werkgroepen die dit nog niet gedaan hebben raden we echt aan om het een keer te proberen. Probeer contact te leggen met een groentehandel, om op die manier tegen een redelijke prijs wat in te kopen.

Zaterdag 26 augustus 1995 werd in de Zuidhallen in Amsterdam een party georganiseerd met de naam "Hellraiser". Deze naam zegt al genoeg, daarom was het zo nodig om ook hier Jezus naam te laten klinken. Hij heeft de dood en de hel overwonnen, in Hem zijn wij meer dan overwinnaars. Ongeveeer 35 broeders en zusters uit verschillende plaatsen waren samen gekomen om Gods Woord ook in Amsterdam te laten horen. Ook de medewerkers van de Landelijke Evangelisatie Stichting Naar House waren afgereisd met de rode Engelse dubbeldekker. Een prachtige blikvanger en een ideale plek om even tot rust te komen en gesprekken te voeren met gabbers. We zijn samen begonnen in de Zuidwijkkapel, om daar Gods bescherming en hulp in te roepen over deze nacht en Zijn zegen te vragen over alles wat we hoopten te gaan doen.

En toen… de straat op! Toch altijd weer spannend en soms kun je er huizenhoog tegen op zien. Maar we mochten gaan in Zijn kracht en voelden ons gesteund door de gebedsgroep in de kapel en vele biddende vrienden en familieleden. Het was nog even spannend, toen de politie de bus weg wilde slepen van ons prachtige plaatsje vlakbij de ingang van de hallenen. We moesten verhuizen naar een iets minder mooi plekje. Maar de bus trik duidelijk aandacht. Je hoorde ze onderling zeggen. "Die bus met die christenen zie je ook overal"! gedurende de hele nacht deelden we sinaasappelen uit en 's morgens stukken komkommer. Ook hier stonden we verbaasd van die we kregen voor dit eenvoudige werk. We mochten folders en brieven van Martijn en Karin uitdelen onder de ongeveer 10.000 housers. We hebben op deze manier heel veel mogen zaaien en geloven vast en zeker dat God de vrucht zal geven. Ook persoonlijk hebben we een rijke zegen ontvangen. Dat God ons gebruiken wil als klein instrument in Zijn handen om deze jongeren te bereiken.

Laten we alle jongeren in ons land voortduren opdragen in onze gebeden, zodat ze stilgezet worden. Dat ze God leren kennen en hun intens lege bestaan gevuld mag worden met Zijn grote zondaarsliefde. Bidt om Gods tegenwoordigheid, om Gods Geest in dit werk. Want: "Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen"!

Marco Vuijst (coordinator werkgroep Naar House Amsterdam)