Bij Jezus kom je Thuis!

Lees hier meer over Stichting Naar House, het geloof in Jezus en over je muziekkeuze.

Bus

Vijf klontjes graag...

Nog voor we goed en wel begonnen zijn met de evangelisatieactie klopt hij op de deur met de vraag: "Hebbie ook een bakkie koffie?" Schaars gekleed, smoezelig, mager en met een blauw oog. "Gevochten" is zijn eenvoudige verklaring. "Vijf klontjes graag…" en weg is hij weer. Zomaar een dakloze op Rotterdam Centraal Station. Meerdere dagen per week worden er in verschillende steden van Nederland evangelisatieacties gehouden met de bussen van Naar House. Hoe ziet zo'n actie er nu eigenlijk uit?

Bus
Het komen op de plaats van bestemming heeft meestal wel wat voeten in de aarde. Tot groot plezier van de omstanders moet de bus in Houten bijvoorbeeld een trap af rijden voordat hij op de plaats van bestemming is. In Hilversum moet hij over de stoep tussen bloembakken en bankjes doorrijden. Bij Rotterdam Centraal Station moet hij een moeilijke draai maken en daarna zonder ongelukken tussen een heleboel reizigers doorrijden.

Bidden
Eenmaal op de plaats van bestemming wordt er eerst gezamenlijk gebeden en gelezen. Per actie zijn er minimaal vier evangelisten aanwezig en draagt één van hen zorg voor een goed verloop van de actie. Gebed en Bijbellezen neemt een belangrijke plaats in tijdens de actie omdat we geloven dat we niets zonder de Here kunnen doen en dat Hij het is die de evangelisten de kracht, bewogenheid en de wijsheid kan geven die ze nodig hebben bij het evangelisatiewerk.

Folders
Tijdens evangelisatieacties staan er buiten wat tafeltjes met folders over het evangelie en boekjes over een relatie met Jezus. Veel folders worden ook gebruikt als 'strooifolder' of om een gesprekje aan te knopen met de mensen die langskomen. Soms kan een kleine folder grote waarde hebben voor de mensen die hem krijgen.

Verlangen
Zo ook bij een meisje van ongeveer twintig jaar. Eén van de evangelisten vertelt: "Ik sprak haar aan en vroeg of ze misschien een folder wilde. Dat wilde ze wel. Toen ze zag waar het over ging werd ze erg enthousiast. Ze haalt uit haar portemonnee een kleine, kapotte evangelisatiefolder. "Die zit daar al jaren" zei ze. "Hij is gewoon versleten. Ik haal hem af en toe voor de dag om hem te lezen." Ze heeft veel vragen en daarom vervolgen ze het gesprek in de bus.

De Weg
In de bus wordt haar het evangelie uitgelegd. Er wordt haar verteld dat de mensen geschapen zijn om in relatie met God te leven en dat je die relatie kan krijgen door het bloed van de Here Jezus. Er wordt aan haar verteld dat je niet door je eigen werken in relatie kan komen met God. Kerkgang, religie, goede werken en dergelijke overbruggen de kloof niet die er is geslagen door de zonde tussen God en de mensen. Alleen God zelf overbrugt die kloof door Zijn zoon Jezus Christus. Hij is de weg tot God en alleen via Hem kunnen we Redding en Verlossing ontvangen.

Binnenkomen
Tijdens het gesprek in de bus geeft het meisje aan dat ze eigenlijk al heel lang een verlangen heeft naar een leven met God. Er wordt met haar gebeden en ze vraagt zelf of God in haar leven wil binnenkomen. Ze krijgt een nieuw testament mee en wat ander 'leesvoer'. Ook krijgt ze adressen mee van gemeentes bij haar in de buurt en adressen waar ze eventueel kan aankloppen voor nazorg.

Bloemen
De evangeliste: "Ja… zo kan het gaan. Als God zelf aan het werk is dan zit ik er soms bij en kijk ernaar. Ik zie vaak jonge meiden lopen en denk dan regelmatig aan mezelf op die leeftijd. Wat was ik op zoek en worstelend met allerlei levensvragen. Wat had ik gewild dat iemand me eerder over Jezus had verteld. Wat kwam er toen een stroom van leven in mijn binnenste. Zoals Jesaja zegt: bloemen in een woestijn."

Voor die éne
"Vaak denk ik er aan dat Jezus bereid zou zijn voor één persoon zijn leven te geven. Al is het maar voor één persoon vandaag die ik mag bemoedigen, zegenen en iets van Hem laten zien of ervaren of zelfs bij Hem mag brengen is het me zo de moeite waard om te gaan. Als ik zo'n meisje zie weglopen bid ik: 'Ja, Here, was zij dan misschien die ene die naar U zocht vandaag? Ik ben blij dat we hier vandaag mochten zijn want hoelang zou dit meisje nog op U hebben moeten wachten? Wat zou ze allemaal meegemaakt kunnen hebben voordat ze misschien weer eens zou worden benaderd… als ze benaderd zou worden.'"

Verantwoordelijkheid
"Ik besef op zulke momenten de enorme verantwoordelijkheid van een God die verkiest door Zijn volk Zijn heilsplan uit te werken. Wat is het belangrijk dat ik elke dag opnieuw mijn leven verlies om Hem te gehoorzamen."

Hulpverlening
Terwijl er binnen in de bus een gesprek wordt gehouden gaan de andere evangelisten door met hun werk. Ze delen folders uit, knopen gesprekjes aan, helpen elkaar zo nodig en nemen soms ook mensen de bus in om daar met hen te praten, koffie te geven of zelfs een boterham te smeren. In grote steden als Rotterdam is dat een vast onderdeel van het evangeliseren. Regelmatig komen er daklozen en drugsverslaafden langs voor een boterham en warme koffie en mogen we mensen helpen bij het vinden van een goede opvang of afkickcentra. In de bus liggen allerlei adressen van christelijke hulpverleningsinstanties waar we mensen naar kunnen doorverwijzen.

Verschillende mensen
Tijdens evangelisatieacties ontmoet je allerlei mensen met ieder hun eigen gedachten. Het ene moment ben je in gesprek met een wetenschappelijk ingestelde student en even later stort een moordenaar zijn hart voor je uit. Het ene moment komt er een moslim langs die je probeert te overtuigen van de waarheid van de Islam en het volgende moment staat er een hoogbejaarde, bijna blinde christen met tranen in de ogen te belijden dat Jezus al meer dan 70 jaar zijn alles is en dat hij niet zonder Hem kan.

Verrassend
Evangeliseren blijft verrassend. Vooral ook omdat onze God een verrassend God is. Zo kan het zijn dat je plotseling, nadat je twee folders hebt uitgedeeld in gesprek raakt met twintig tieners. Dat gebeurde in Amsterdam. Twee tieners kregen een folder en vertelden aan hun klasgenootjes dat alleen knappe mensen folders van ons kregen. Geen lelijke. Prompt kwam bijna de hele klas een folder halen en bleven ze wel een paar minuten staan om te luisteren naar het evangelie.

Dankbaarheid
Aan het einde van een actie wordt er afgesloten met een dankgebed en mogen we elkaar soms bemoedigen door iets te vertellen van de vruchten die we die dag hebben mogen zien. Er is trouwens altijd reden tot dankbaarheid. Ook als we soms geen of weinig zichtbare vruchten zien mogen we weten dat Gods Woord niet ledig terug zal keren, maar zal doen wat de Here behaagd.

Voetsporen
Tijdens een evangelisatieactie mag je de voetsporen van de Here Jezus drukken. Het betekent dat we ons oude leven af moeten leggen en in een nieuw leven wandelen. Het betekent ook dat we soms Zijn smaadheid moeten dragen. Het betekent dat je je kruis op je moet nemen. Maar alleen op die manier leer je hoe Hij is: zachtmoedig en nederig van hart. Deze zachtmoedigheid leer je kennen in het evangelisatiewerk wanneer Hij keer op keer naar mensen toekomt en hen roept om te drinken van het Levende water. Deze zachtmoedigheid leer je kennen als Hij met Zijn Geest werkt in harten van mensen en hen trekt met koorden van liefde. Deze zachtmoedige Christus is het die ons de opdracht heeft gegeven om heen te gaan. Hij is het die het ons heeft voorgedaan en die alle dingen in ons werkt. Hij is het die het in en door ons doet. Niet wij, maar Christus.