Bij Jezus kom je Thuis!

Lees hier meer over Stichting Naar House, het geloof in Jezus en over je muziekkeuze.

Bus

Dat alle mensen behouden worden

Naar House organiseert vijf keer per week evangelisatieacties bij winkelcentra en stations in allerlei plaatsen in Nederland. Deze acties duren over het algemeen van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Christenen uit verschillende plaatsen, kerken en gemeenten werken hieraan mee. Aan een van hen hebben we gevraagd een stukje te schrijven over het evangelisatiewerk waar ze nu alweer een poosje bij betrokken is.
Hieronder haar verhaal.

‘(...) die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen” (1 Tim. 2:4)

Apeldoorn
Heerlijk is het om te mogen meehelpen dit verlangen van God te vervullen door te evangeliseren in Apeldoorn. Vanaf mei jongstleden is er maandelijks een bus van ‘Naar House’ te signaleren op het Raadhuisplein, dat midden in dit grote dorp (want dat is het) ligt. Zeven keer hebben wij hier nu geëvangeliseerd. Hieronder geef ik een impressie van de gehouden acties.

Ernstig
Na samen koffie te hebben gedronken, beginnen wij steeds met bijbellezen en gebed. Mij is opgevallen dat er altijd heel ernstige bijbelgedeelten aan de orde zijn geweest. Bijvoorbeeld psalm 19 vers 1 in samenhang met Romeinen 1 vers 20. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

Spiegel
Stromen en stromen mensen zijn de bus gepasseerd. Het zag ernaar uit dat het overgrote deel uit was op directe bevrediging van de behoeften ‘van het vlees’. Efeziers 2 vers 3 houdt ons een duidelijke spiegel voor en laat zien hoe wij waren toen we nog niet wisten wie Christus was... net zoals deze mensen: Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. Om de begeertem vam pms vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns. Vanuit ons verlangen het winkelend publiek te bereiken met het heil in Christus, hebben wij vele mensen aangesproken. We onmoetten vijandschap, maar ook waren er vele goede ervaringen.

Positief
Vaak waren er, naast onze evangelisatieactie, andere activiteiten georganiseerd. Hierdoor ontmoetten we onder andere mensen van Amnesty International, de Socialistische Partij en de Brandweer. Meestal probeerden we hen te benaderen met het evangelie van Jezus Christus, vaak met verrassend positieve reacties.

Bloed
Moslims, Jehova’s getuigen, Joodse mensen... ook met deze mensen is er contact geweest over het evangelie van Jezus Christus. Een moslimman heeft in dankArabisch engeliemateriaal meegenomen. Wat Jehova’s getuigen betreft heb ik door de ervaring heen geleerd dat het vaak niet zinvol is om een lang gesprek gesprek met hen te voeren. Maar er moet natuurlijk wel gebed voor deze mensen zijn. Een Joodse man reageerde afwijzend met de woorden: “Ik ben een Jood”. Hem kon worden verteld dat Jezus ook Jood was en dat Zijn bloed ook voor hem vergoten is. Een andere Joodse man zei niet in de opstanding van Christus te geloven. Nog steeds dient de leugen van de Joodse Raad, die het volk bekend maakte dat Jezus’ lichaam was gestolen, ontzenuwd te worden.

Bezoekers
Inmiddels zijn er ook vaste bezoekers. Sommigen mogen we bemoedigen en verstreken in het geloof. Ook komt er regelmatig een vrouw die niet bekeerd is koffie drinken. Dag mag natuurlijk ook. Maar er wordt voor haar gebeden. Naar allerlei broeders en zusters wordt van de acties in Apeldoorn een verslagje verstuurd met allerlei gebedspunten erop. Zo is het zeker dat er ook voor de onbekeerde mensen gebeden wordt. En God laat geen bidder staan, toch...?

Leerzaam
Tijdens de acties heb ik veel mogen leren. Bijvoorbeeld over geestelijke strijd. Mensen van wie je het helemaal niet verwacht, reageren ineens onverklaarbaar agressief bij het horen van de naam Jezus Christus. Liefdevol blijven, zachtjes (in tongen) bidden, het overgeven aan God... We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed... dat is volkomen duidelijk.