Bij Jezus kom je Thuis!

Lees hier meer over Stichting Naar House, het geloof in Jezus en over je muziekkeuze.

Bus

'Besef je wel dat we helemaal niet gered willen worden?'

Het gegrom van het aggregaat en het geschommel van de bus. De stank van bier, wiet en zweet vermengd met de geur van onze koffie. Wat beweegt mensen eigenlijk om 's nachts op te blijven of heel erg vroeg uit bed te gaan en kilometers ver te rijden om het evangelie te brengen aan jongeren die high zijn van de drugs en dronken van de alcohol? Hieronder wat ervaringen van mensen uit één van de werkgroepen.

00.00 uur
Het is 00.00 uur 's nachts en koud. Gewapend met folders en lolly's met een tekst er aan, proberen mensen uit de werkgroep Alblasserdam contact te leggen met housejongeren. Drommen jongeren lopen langs de bus naar de ingang van de houseparty. Een jongen schreeuwt naar aanleiding van een tekst achterop onze bus: "Jezus redt?! Besef je wel dat we helemaal niet gered willen worden?" Er wordt goedkeurend gelachen. Achterin de bus zit een klein groepje voor deze jongeren te bidden in de gebedsruimte. 'Er is feest in de hemel wanneer een zondaar zich bekeerd. Wij zien vaak de massa mensen, maar de Here heeft de enkeling op het oog.'

Enkeling
Enkelingen komen. Jongeren die verlangen naar liefde en geborgenheid, een levensdoel. Vooral jongeren die weinig of geen uitzicht meer hebben wagen de stap om eens de bus in te komen voor een gesprek. Zo kwam er eens een kleine, magere jongen in de bus die zijn arm om één van de meisjes van de werkgroep heensloeg en haar vertelde dat ze een kanjer was. Toen ze hem vertelde dat ieder mens door God geschapen is en daarom heel waardevol is begon hij te vertellen over zijn eigen leven. Hij vertelde over zijn diepe eenzaamheid, zijn angsten, zijn nachtmerries, zijn gestorven zusje en de leegheid in zijn vriendschappen. Zijn hele levensverhaal was een schreeuw om liefde. Hij nam een Bijbel mee naar huis en nam zich voor er iedere dag in te lezen. Wat houseparty's later kwam hij weer de bus in. Hij had in de Bijbel gelezen, maar niet zo vaak. Nu hij ons weer had gezien zou hij het vaker doen. Hij was echter niet van plan om ooit te stoppen met de houseparty's. De muziek was zijn leven.

Verslaving
De muziek kan echt een verslaving zijn. Kortgeleden was er een jongen door de security van een houseparty de deur uitgezet wegens agressief gedrag. Deze jongen was helemaal door het dolle heen en bedreigde hen met de dood. "Ik heb nog 32 vrienden binnen!" Huilend van woede kwam hij de bus in. Schuim op zijn mond en zijn gezicht vertrokken van haat. Er werd hem verteld over de Liefde van God. Dat Hij de wereld zo liefheeft dat Hij Zijn eigen Zoon heeft gegeven. Die God wilde hij wel ontmoeten. Er werd uitgelegd dat de Here ook contact met mensen wil hebben en dat dat onder andere kan door te bidden en de Bijbel te lezen. Toen er met hem werd gebeden zei hij tegen een evangeliste naast hem: "Ik voel Hem! Ik voel Hem echt!" Hij begon zelf ook te bidden: "God! Het spijt me zo! Het spijt me zo!" Toen één van zijn vrienden de bus in kwam vertelde hij tegen zijn vriend dat hij nooit meer zou gaan 'housen'. Hij was vastbesloten. Kort daarop ging hij echter toch naar binnen. Hij kon niet loskomen van de muziek.

Bescherming
De sfeer op een houseparty is soms agressief. Daarom wordt er altijd gebeden om Gods bescherming. Meerdere malen belooft Hij in de Bijbel dat Hij de Zijnen zal beschermen. Mensen uit de werkgroep ervaren ook dat ze worden beschermd. Niemand is ooit kwaad gedaan. Hier een illustratie van Gods bescherming: Middenin de nacht is het meestal niet zo erg druk en soms zijn er dan momenten dat de evangelisten zich afvragen wat ze kunnen doen. Zo besloten twee van hen om eens wat verder bij de bus vandaan te gaan om te kijken of er nog een andere ingang was dan de hoofdingang. Meestal is er bij een houseparty ook een VIP-ingang. Inderdaad was er nog een ingang.

Artiesteningang
Het bleek artiesteningang te zijn. Een lid van de werkgroep verteld: "We zagen ongeveer tien jongeren bij die ingang staan. Ik had al helemaal geen zin om te gaan omdat ik bang was in elkaar geslagen te worden maar ik schaamde me voor die gedachte. De jongeren hadden ons nog niet eens gezien. Hoe kon ik dan denken dat ze agressief zouden zijn? Maar even had ik het gedacht toen mijn vriendin zei dat ze het idee had dat we daar 'weggeslagen' zouden worden. We besloten naar de bus te gaan. Daar lazen we 'God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.' (Jacobus 4 vers 6 en 7) Er werd aan ons geopenbaard dat we op een trotse manier bezig waren om het evangelie te verkondigen. Je kan trots zijn op je vroomheid. Nadat we dat beleden hadden zijn we weer naar die ingang gegaan.

Verkeerd begrepen?
Er stonden daar toen nog maar twee jongeren. Toen we een gesprek aanknoopten voelden we de weerstand. Hoe kwamen deze jongeren zo vol weerstand? Ik dacht bij mezelf: 'Here, heb ik U dan verkeerd begrepen? Hebt U niet gesproken door Jacobus?' Op het moment dat ik me wilde omdraaien zei de jongen: "Maar waarom vraag je dit?" Zijn stem klonk bikkelhard en koud. "Gewoon... interesse" zei ik stug. Ik had de moed al opgegeven. "Nee... niet gewoon!" zei hij. Toen vertelde ik hem toch maar de werkelijke reden. Het werd één van de mooiste gesprekken die ik ooit gevoerd heb."

Gods Almacht
De mensen uit de werkgroep ervaren heel duidelijk dat Gods Liefde en Almacht sterker zijn dan alle verleidingen, machten, demonen, krachten en aanvallen van satan. Dat geeft hen moed om zelfs ondanks teleurstellingen verder te gaan. 'God geeft je precies datgene wat je tijdens, voor en na de actie nodig hebt. Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen.' Het is bijzonder om te kunnen evangeliseren bij houseparty's. Iedere keer weer worden niet alleen mensen bereikt met het evangelie maar worden ook de evangelisten zelf gesterkt in hun geloof omdat zij door alles heen zien dat onze God de Almachtige is.

Ingewanden trilden
Heel af en toe gebeurt het dat een medewerker of meerdere medewerkers uit de werkgroep de gelegenheid krijgen om binnen te kijken bij een houseparty. Eén van hen vertelt: 'We trokken de body-warmers aan van de stichting met de tekst: 'GET SAVED BY JESUS CHRIST.' We gingen naar binnen en bij de ingang dacht ik: "Wat een gigantische herrie!!!" Zoveel geluid en lawaai! Echt waar: mijn hart en ingewanden trilden helemaal van binnen! Wat we zagen was een gigantische menigte van mensen. Ongeveer tien tot twaalfduizend.

Street of terror
Het was verschrikkelijk vochtig en warm. We liepen naar de trap toe. Boven was namelijk een soort rondgang en tribune. De trapleuningen waren helemaal nat van de condens. De trap zelf was drie meter breed, maar je kon maar net lopen omdat hij bezaaid was met jongelui. Ook boven, op de tribunes, was dat zo. Echt zo triest om te zien! Overal waren dansende jongeren waavan veel in trance. Er was een bar van wel 30 meter waar het gigantisch druk was. Beneden was er een 'street of terror', een gang van twee meter breed met aan het eind een wand met knipperende lichten. Denk eens aan een hele wand kapotte tl-buizen met daarbij de hardste housemuziek. Dit is een kick?! Toen we na tien minuten binnen te zijn geweest naar buiten gingen vroeg de organisator of we nu al uitgekeken waren. Ja.... dat waren we. We hadden een indruk opgedaan die we niet snel zouden vergeten. We hebben God in de gebedsruimte gedankt dat we weer veilig buiten waren gekomen en we hebben gebeden voor de jongelui dat ze bij de bus zouden komen met hun vragen.

Bas
Hierop kwam aan het einde van dezelfde party Bas naar de bus voor het laatste bakje koffie. Hij vertelde zijn verhaal van de afgelopen jaren. Kernwoorden waren: drugs, stelen, XTC-pillen, geesten, hallucinaties, gevangenissen enz. Hij wist niet wie hij moest geloven: God of de stem in zijn hoofd. Twee weken geleden was hij helemaal clean geweest maar hij was weer met een vriend naar een dealer geweest. Van hem had hij 300 XTC-pillen gekocht. Hij had zelf heel veel pillen op en de rest had hij uitgedeeld. Hij was bijna dood geweest! Een evangelist vertelt: 'Ik mocht hem het verhaal van de Goede Herder vertellen en heb hem het Johannes-evangelie gegeven. Het was echt een fijn gesprek met iemand die echt op zoek was. Ik hoop en bid dat ook Bas de Here Jezus als Zijn Herder mag gaan kennen.'

WTC-gebouwen
De ramp in Amerika met de twee WTC-gebouwen heeft grote indruk gemaakt op de mensen. Vlak nadat deze ramp gebeurde waren er ook wat acties bij houseparty's. Jongeren spraken hun angst uit. Veel waren er bang voor een wereldoorlog waaronder ook wat moslimjongeren. Na een lang gesprek over Gods Hand in de wereldgeschiedenis, Zijn rol in het lijden en het lijden van Zijn Zoon, zei één van die jongeren: 'Nou... als er oorlog komt, kom ik bij jullie schuilen.' Er werd hen verteld dat er zelfs bij ons geen schuilplaats te vinden is maar dat er alleen een schuilplaats te vinden is bij de Allerhoogste.

Vooraf
Aan een actie bij een houseparty gaat echter heel wat vooraf. Ook voor een werkgroep. Iedere werkgroep heeft een coordinator die mensen uitnodigt om te komen evangeliseren. De werkgroep Alblasserdam vindt het belangrijk wanneer er gebed is in de gemeente voor het werk bij houseparty's. De coordinator licht de gemeente daarom in wanneer er een actie bij een houseparty is. Regelmatig lezen gemeenteleden berichten met openingszinnen als: 'Wilt u dit weekend voor ongeveer 30.000 jongeren bidden?'

Koek
Iedere werkgroep heeft zijn eigen gewoonten en tradities. De werkgroep uit Alblasserdam begint een evangelisatieactie altijd met gebed bij iemand thuis. Daarna wordt er traditioneel gezongen in de auto. Na de actie is er de koek van de bakker die mee gaat evangeliseren. Die koek is trouwens niet de reden om te gaan evangeliseren. U mocht dat anders misschien gaan denken. Nee, het is de bewogenheid met de vele jongeren en de gehoorzaamheid aan de opdracht van de Here Jezus om uit te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken.