Maak je muziekkeuze met God!

Ik luister niet naar de teksten..
Goede en slechte muziek?
Hoe kan ik muziek beoordelen?
Lees meer ..

Video

Goede en slechte muziek?

Wat is in geestelijk opzicht goede en slechte muziek?

Er staan in de Bijbel diverse teksten, waaraan we onze muziek kunnen toetsen. Allereerst uiteraard de 10 geboden. Daarnaast zijn enkele andere voorbeelden:

  • "Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedig-heid, matigheid."

en

  • "Voorts broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat."

Kunnen wij deze dingen van onze muziek zeggen? Hierbij is het goed om in ons achte... Lees verder...